Építészeti tervezés

Az építészeti tervezés alapját minden esetben a tervezési program adja. Ha a megbízó által szolgáltatott tervezési program nem kellő mélységű, abban az esetben a tervezési program összeállításában segítséget nyújtunk megbízóink számára. A tervezési program egy vizsgálat eredményeként születik meg, amely során a vonatkozó építészeti szabályozási paramétereket, az előírt településképi követelményeket, az általános és helyi építészeti és szakági előírásokat, a szabványokból és műszaki irányelvekből következő releváns műszaki megoldásokat tekintjük át. Már ebben a fázisban feltárjuk a tervezési terület védettségeit (örökség, természet- és környezetvédelem), közlekedési kapcsolatait, közműellátottságát. Felmérjük az akadálymentességi igényeket jogszabályi illetve megbízói igény oldalról is. (pl. egyetemes tervezés igénye)  Meghatározzuk az energetikai követelményszintet,  aminek minimuma a vonatkozó jogszabálynak megfelelő vagy megbízói igény esetén annál magasabb is lehet. (pl. passzívház). A vizsgálat minden esetben kitér a megújuló energiaforrások lehetőségére.

Tervfázisok

  1. Előtervezés ( beépítési terv, vázlatterv, beruházási programterv, látványterv stb.) 
  2. Településképi tervezés. Építési engedélyköteles beruházás esetén településképi véleményezési, egyéb esetekben a helyi előírásoktól függően tervtanácsi, településképi bejelentési terv. Ehhez a fázishoz tartozik a településképi szakmai konzultációk lefolytatása.
  3. Építési engedélyezési terv: A vonatkozó rendeletek szerinti tartalommal, különös tekintettel az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletre.
  4. A kiviteli tervezés a szakági tervezőkkel szoros együttműködésben zajlik. Tartalmi alapját a Magyar Építész Kamara 2017. május 26-án elfogadott „A kiviteli tervek tartalmi és formai követelményei szabályzat” határozza meg.

A tervezés valamennyi fázisa  3D CAD alapokon nyugszik.

Kovács József
okl. építészmérnök