Környezetvédelem

Támogatás nyújtása levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos feladatok elvégzésében

A 6/2011. (I. 14.) VM rendelet előírásainak megfelelően:

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltak szerint:

A 26/2014. (III. 25.) VM rendelet alapján:

A 2003. évi LXXXIX. törvény előírásai szerint: